Com i en què gastem? Consulta i analitza els pressupostos de la Generalitat Valenciana

Et mostrem d'una manera clara com es distribueixen els nostres ingressos i les nostres despeses. Navega a través de les gràfiques localitzant cada partida del pressupost.
També pots consultar aquesta informació en forma de taula, o descarregar les dades obertes.

Total Despeses - Despeses per classificació funcional o programa
Generalitat Valenciana

gener 2021

L'execució que es mostra es correspon amb les dades de la comptabilitat de la Generalitat, amb independència que es puga consultar l'execució efectiva de cada institució en les seues pròpies pàgines web de transparència.
PRESSUPOST
COMPROMÉS
RECONEGUT
PAGAT
DESPESA PER HABITANT

Per a què es gasta?
Crèdits definitius per classificació funcional

Punxa en els diferents segments de la gràfica per a consultar detalladament els diferents conceptes. Podràs trobar informació sobre la seua classificació econòmica, orgànica i funcional, així com l'execució.
Per a tornar a l'inici pressiona el botó dret del ratolí.

Pressupost
Detall de les partides seleccionades del Pressupost

En què es gasta?
Crèdits definitius per classificació econòmica

Qui gasta?
Crèdits definitius per organisme o entitat

Execució per mesos
Obligacions, compromisos de pagament i pagaments realitzats

Execució per capítols
Dades de crèdits compromesos

Evolució
Comparació de crèdit definitius any a any del mes seleccionat

Les dades d'evolució només estan disponibles des de 2016

Taula de dades
Pots descarregar-te les dades en format reutilitzable CSV

Notes metodològiques