Com i en què gastem? Consulta i analitza els pressupostos de la Generalitat Valenciana

Et mostrem d'una manera clara com es distribueixen els nostres ingressos i les nostres despeses. Navega a través de les gràfiques localitzant cada partida del pressupost.
També pots consultar aquesta informació en forma de taula, o descarregar les dades obertes.

Total Despeses - Despeses per classificació funcional o programa
Generalitat Valenciana

maig 2020

PRESSUPOST
COMPROMÉS
RECONEGUT
PAGAT
DESPESA PER HABITANT

Per a què es gasta?
Crèdits definitius per classificació funcional

Punxa en els diferents segments de la gràfica per a consultar detalladament els diferents conceptes. Podràs trobar informació sobre la seua classificació econòmica, orgànica i funcional, així com l'execució.
Per a tornar a l'inici pressiona el botó dret del ratolí.

Pressupost
Detall de les partides seleccionades del Pressupost

En què es gasta?
Crèdits definitius per classificació econòmica

Qui gasta?
Crèdits definitius per organisme o entitat

Execució per mesos
Obligacions, compromisos de pagament i pagaments realitzats

Execució per capítols
Dades de crèdits compromesos

Evolució
Comparació de crèdit definitius any a any del mes seleccionat

Les dades d'evolució només estan disponibles des de 2016.

Taula de dades
Pots descarregar-te les dades en format reutilitzable CSV

Notes metodològiques